Prawo


ZARZĄDZENIE Nr 2/2021 DYREKTORA ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W BIELAWIE

25‑02‑2021 07:42:08

ZARZĄDZENIE Nr 2/2021

DYREKTORA ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W BIELAWIE

z dnia 16.02.2020 r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji dzieci do Żłobka Publicznego nr 2 w Bielawie na rok szkolny 2021/2022

 

 

Na podstawie: 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2018r. ,poz.603 )

2. Uchwała nr 52/461/18 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Publicznego w Bielawie oraz Uchwała nr XX/191/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. zarządza się, co następuje:

 

§ 1 Wprowadza się Regulamin Rekrutacji dzieci do Żłobka Publicznego w Bielawie na rok szkolny 2021/2022, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Monika Nazimek

P. O. Dyrektor Żłobka Publicznego nr 2 w Bielawie

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE NR 1 /2021 Dyrektora Żłobka Publicznego nr 2 w Bielawie z dnia 15 stycznia 2021 r.

28‑01‑2021 10:47:57

 

w sprawie zmiany wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku od dnia 01 stycznia 2021 r.

 

Powołując się na Uchwałę Nr XX/192/2020 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 stycznia 2020 w sprawie ustalenia opłat za pobyty i wyżywienie dziecka w Żłobku Publicznym w Bielawie

i na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.( Dz.U. 2020 poz.1596), zarządzam co następuje :

 

§ 1

Ustala się miesieczną stałą opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym nr 2 w Bielawie w wysokości 420 zł, co stanowi 15% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

§ 2

Opłata za pobyt o której mowa w § 1 obowiązywać będzie od dnia 01 stycznia 2021 r.

 

§ 3

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej żłobka.


 


 


 

Monika Nazimek

P. O. Dyrektora Żłobka Publicznego nr 2 w Bielawie.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA NR XXV/237/2020

07‑01‑2021 14:44:40

UCHWAŁA NR XXV/237/2020
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie utworzenia Żłobka Publicznego nr 2 w Bielawie oraz nadania mu statutu

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Regulamin organizacyjny Żłobka Publicznego nr 2 w Bielawie

07‑01‑2021 14:56:12
Regulamin organizacyjny Żłobka Publicznego w Bielawie
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marcin Raś
email: maras@um.bielawa.pl tel.:74 8328 753 fax: admin
, w dniu:  07‑01‑2021 14:43:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Raś
email: maras@um.bielawa.pl tel.:74 8328 753 fax: admin
, w dniu:  07‑01‑2021 14:43:51
Data ostatniej aktualizacji:
25‑02‑2021 07:45:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie